آخرین های برنامه نویسی

آموزش ویژوال بیسیک، فوکوس

آموزش ویژوال بیسیک، فوکوس

فوکوس یعنی توانایی دریافت ورودی کاربر با ماوس و کیبورد است. وقتی یک آبجکت دارای فوکوس است یعنی آن می تواند...

آموزش ویژوال بیسیک، خواندن و نوشتن در فایل

مجموعه : آموزش VISUAL BASIC

visualbasic

به نام خدا

دو کد زیر را می توانید در رویداد کلیک دو باتون قرار دهید.

ابتدا کد نوشتن را فعال اجرا کنید و بعد کد خواندن را .

چون اگر اول بخواهید فایل را بخوانید ، چون فایل وجود ندارد ، خطا دریافت می کنید.

یا اینکه می توانید خودتان فایل تکستی به نام Test بسازید و چند خط در آن بنویسید.

توجه کنید فایل باید در درایو سی باشد. البته می توانید کد را هم تغییر دهید و جای دیگری را تعیین کنید.

کد نوشتن:

Dim sFileText As String

Dim iFileNo As Integer

iFileNo = FreeFile

'open the file for writing

Open "C:\Test.txt" For Output As #iFileNo

'please note, if this file already exists it will be overwritten!

'write some example text to the file

Print #iFileNo, "first line of text"

Print #iFileNo, " second line of text"

Print #iFileNo, "" 'blank line

Print #iFileNo, "some more text!"

'close the file (if you dont do this, you wont be able to open it again!)

Close #iFileNo

کد خواندن:

Dim sFileText As String

Dim iFileNo As Integer

iFileNo = FreeFile

'open the file for reading

Open "C:\Test.txt" For Input As #iFileNo

'change this filename to an existing file! (or run the example below first)

'read the file until we reach the end

Do While Not EOF(iFileNo)

Input #iFileNo, sFileText

'show the text (you will probably want to replace this line as appropriate to your program!)

MsgBox sFileText

Loop

'close the file (if you dont do this, you wont be able to open it again!)

Close #iFileNo

شرح کد:

دستورات از نامشان معلومه هر یک چه کاری می کند.

شرح حلقه قسمت خواندن:

کلمه EOF به معنی آخر فایل است و Not که قبل آن آمده ، علامت برعکس کردن است. کلاً میشه ((تا وقتی به انتهای فایل نرسیده ایم)).

یعنی فایل شما هر چقدر طولانی باشد، کل آن خوانده می شود.

چاپ رشته ها:

در فسمت خواندن، با مسیج باکس رشته ها را نمایش داده ، ولی شما هر کار دیگر می توانید بکنید.

.

برای مشاهده فهرست مقالات و توضیحات راهنما به این تاپیک مراجعه کنید:
آموزش ویژوال بیسیک ۶

کاری از: ali_mohammad6
منبع:

http://www.vbforums.com/showthread.php?t=342619

پیشنهاد میشود :

فرستادن دیدگاه


عضویت در خبرنامه
  • 1.در صورتیکه تمایل دارید مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود لطفا ایمیل خود را در کادر زیر بنویسید.
  • 2.از ایمیل شما به هیچ عنوان استفاده تبلیغاتی نخواهد شد.
  • 3.هر شب فقط یک ایمیل برای شما ارسال میشود که هیچ گونه تبلیغاتی نداشته و فقط لینک مطالب جدید داخل آن خواهد بود.
  • 5.بعد از ثبت ایمیل کد فعال سازی به ایمیل شما ارسال میشود حتما روی لینک داخل ایمیل کلیک کنید تا ایمیل شما تایید شود
  • 6.در صورتی که ایمیل خود را تایید نکنید مطالب سایت برای شما ارسال نخواهد شد
  • 4.هر زمان که بخواهید فقط با یک کلیک عضویت شما حذف خواهد شد.


آخریـــن هـــای گـــالـــری عـــکـــس