اعتبارات اسنادی Letter Of Credit

مجموعه : علمی آموزشی

اعتبارات اسنادیLetter Of Credit
بحث اعتبارات اسنادی یکی از مهمترین و عمده ترین روش های پرداخت در بازرگانی بین الملل به شمار رفته، که وارد کنندگان و صادر کنندگان کالاهای تجاری به خصوص خریداران کالا و خدمات در سراسر جهان، حین استفاده از این ابزار اصلی به عنوان یک روش پرداخت با ارزش و مطمئن ضمن برخورداری از تکنیک و سیستم های پیشرفته ارتباطی در عصر حاضر نظیر سوئیفتSWIFT نسبت به مبادله اسناد و همچنین پرداخت وجه اعتبارات توسط بانک های کارگزار بر اساس شرایط اعتبار اسنادی عملا ارتباط فیمابین خریدار و فروشنده را با شرایط مختلف جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی فراهم آورده و ضمن صرفه جوئی مناسب، در حداقل زمان با صرف کم ترین هزینه امکان پذیر ساخته و بدین طریق سهم بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت مبادلات برون مرزی ایفا می نماید.
اعتباراسنادی تعهد مشروط یک بانک (بنا به درخواست خریدار) می¬باشد مبنی بر اینکه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده، در مدت معینی اقدام به پرداخت یا تعهد پرداخت به او نماید.
مزایای اعتبارات اسنادی:
–    اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارائه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت می کند.
–    تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین.
–    اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت می گیرد.
–    امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده.
–    تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات به جای فرد خریدار.
–    انجام مبادلات تجاری و بین المللی توسط بانک های خریدار و فروشنده فراهم می آید.
–    تسریع در عملیات خرید
–    افزایش حجم مبادلات تجاری در عرصه بین المللی
طرفین درگیر در یک اعتبار اسنادی
1-    خریدار یا متقاضی گشایش اعتبار
2-    فروشنده یا ذینفع اعتبار
3-    بانک گشایش کننده: بانکی که بنابر درخواست خریدار اقدام به گشایش اعتبار می نماید.
4-    بانک ابلاغ کننده: بانکی که اعتبار را به فروشنده ابلاغ می نماید.
5-    بانک پوشش دهنده: در زمانی که بین بانک خریدار و بانک فروشنده حسابی برای پرداخت وجه اعتبار وجود نداشته باشد از خدمات بانک ثالثی به نام بانک پوشش دهنده استفاده می¬شود.
6-    بانک معامله کننده: بانکی که مجاز به معامله اسناد می¬باشد.
مراحل انجام یک اعتبار
پس از عقد قرارداد بین خریدار و فروشنده، خریدار از بانک خود درخواست گشایش اعتبار اسنادی را نموده و این اعتبار از طریق بانک خریدار به بانک فروشنده و نهایتاً به فروشنده ابلاغ می¬گردد. فروشنده در صورت مطابقت شرایط اعتبار با قرارداد اولیه نسبت به ارسال کالا و ارائه اسناد حمل بر اساس اعتبار به بانک اقدام می نماید و بانک معامله کننده پس از ارسال و دریافت وجه از بانک خریدار وجه کالا را به فروشنده می¬پردازد. بانک خریدار پس از تسویه با خریدار اسناد حمل را جهت ترخیص کالا در اختیار خریدار قرار می¬دهد. لازم به ذکر است در صورت نیاز از خدمات بانک پوشش دهنده جهت پرداخت وجه استفاده می¬گردد.
سیر تشریفات سفارشات خارجی در ایران (واردات)
1-    یافتن منبع و کالای مورد نیاز
2-    ثبت سفارش و مجوز
الف: اخذ مجوز از وزارت بازرگانی
ب: اخذ مجوز از وزارت راه و ترابری
3-    بیمه کردن کالا
4-    ارائه کارت بازرگانی
5-    تکمیل و ارائه فرم تعهدنامه ارائه برگ سبز گمرکی
6-    تکمیل کلیه فرم های بانکی
اسناد تجاری COMMERCIAL DOCUMENTS
اسنادی که برای گشایش یک اعتبار اسنادی نیاز است عبارتند از:
1- پروفرما اینویس PROFORMA INVOICE
سندی است که در آن صادرکننده مجموعه شرایط پیشنهادی خود را جهت صدور کالا یا کالاهایی معین به واردکننده اعلام می دارد در واقع پروفرما اینویس پیشنهاد نهایی فروشنده به خریدار است.
پروفرما حاوی نام و نشان پستی و تلگرافی و شماره های تلکس و تلفن فروشنده، نام و نشان سفارش دهنده، شماره و تاریخ صدور، مدت اعتبار (سررسید پروفرما اینویس)، مشخصات کامل کالا، نوع ارز، نام تولید کننده و کشور تولید کننده، مشخصات کامل کالا و بسته بندی، شرایط و مدت تحویل، شرایط و نحوه وسیله و مبدأ و مقصد حمل و شرایط پرداخت می باشد.
2- سیاهه تجاری  COMMERCIAL INVOICE
سندی است حاوی اطلاعاتی در خصوص کالا یا کالاهای فروخته شده که فروشنده به نام خریدار صادر می¬کند.
3- سیاهه گواهی شده: CERTIFIED INVOICE
سیاهه گوهی شده عبارت از سیاهه تجاری است که در آن فروشنده گواهی کرده است.
4- سیاهه تأییدشده   LEGALISED INVOICE
5- سیاهه کنسولی  CONULAR INVOICE
سندی است که در آن قیمت کالای وارداتی به تأیید نماینده کنسولی کشور می¬باشد.
6- گوهی مبدأ CERTIFICATE OF ORIGIN
سندی است که کشور تولید کننده کالای فروخته شده را معلوم می¬دارد.
7- لیست بسته بندی و مشخصات کالا
سندی است که محتویات بسته ها را به تفصیل فهرست می¬کند.
8- گواهی وزن
9- گواهی (کیفیت و بازرسی) کارخانه یا سازنده کالا (فروشنده)
10- گواهی بازرسی کالا توسط شخص ثالث
11- گواهی تجزیه صادر سازنده کالا
12- گواهی لیست سیاه
13- گواهی بهداشت و سلامت دام
14- گواهی ضدعفونی
اصطلاحات مهم در فرآیند گشایش اعتبار اسنادی:
•    خریدار                Buyer
•    فروشنده                Seller
•    بانک خریدار                Opening Bank
•    بانک فروشنده            Advising Bank
•    بانک پوشش دهنه اعتبار        Covering Bank
•    شرکت حمل کننده کالا        Shipping Company
•    شرکت بیمه کننده کالا        Insurance Company
•    متقاضی اعتبار            Applicant
•    بازکننده اعتبار            Opener
•    وارد کننده                Importer
•    سفارش دهنده                Order
•    ذی نفع کالا                Beneficiary
•    نمایندگان شرکت حمل        Forwarding Agents
•    سیاهه                    Invoice
•    بارنامه                 Bill Of Lading
سوئیفت
سوئیفت جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که از حروف اول عبارت
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
گرفتهشده و مرکز آن درکشور بلژیک است مؤسسات مالی در سراسر جهان از این سیستم جهت تبادلاطلاعات مالی محرمانه خود استفاده می نمایند.
اینکوترمز
EXW تحویل کالا در محل کار (…. نام محل مقرر) (…. named place) EXWORKS
FAS تحویل کالا در کنار کشتی (…. نام بندر بارگیری) FREE ALONGSIDE SHIP
FCA تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده (… نام محل مقرر) FREE CARRIER
FOB تحویل کالا روی عرشه کشتی (… نام بندر بارگیری) FREE ON BOARD
CFR قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد (… نام بندر مقصد) COST AND FREIGHT
CIF
قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (… نام بندر مقصد) COST & INSURANCE AND FREIGHT
CPT پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد (… نام محل مقرر در مقصد) CARRIAGE PAID TO
CIP پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد (… نام محل مقرر در مقصد) CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
DAF تحویل کالا در مرز (… نام محل تعیین شده در مرز) DELIVERED AT FRINTIER
DES تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد (… نام بندر مقصد) DELIVERED EX SHIP
DEQ تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد (… نام بندر مقصد) DELIVERED EX QUAY
DDU تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (… نام محل مقرر در مقصد) DELIVERED DUTY UNPAID
DDP تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (… نام محل مقرر در مقصد) DELIVERED DUTY PAID

استفاده از این مطلب بدون ذکر نام تهیه کننده ( سنترفا – حسین هاشمی ) مجاز نیست

//

فرستادن دیدگاه


عضویت در خبرنامه
  • 1.در صورتیکه تمایل دارید مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود لطفا ایمیل خود را در کادر زیر بنویسید.
  • 2.از ایمیل شما به هیچ عنوان استفاده تبلیغاتی نخواهد شد.
  • 3.هر شب فقط یک ایمیل برای شما ارسال میشود که هیچ گونه تبلیغاتی نداشته و فقط لینک مطالب جدید داخل آن خواهد بود.
  • 5.بعد از ثبت ایمیل کد فعال سازی به ایمیل شما ارسال میشود حتما روی لینک داخل ایمیل کلیک کنید تا ایمیل شما تایید شود
  • 6.در صورتی که ایمیل خود را تایید نکنید مطالب سایت برای شما ارسال نخواهد شد
  • 4.هر زمان که بخواهید فقط با یک کلیک عضویت شما حذف خواهد شد.


آخریـــن هـــای گـــالـــری عـــکـــس