تبدیل مقیاس

مجموعه : آشپزی و تغذیه
1/4 teaspoon = 1 ml 1/2 teaspoon = 2 ml 1 teaspoon = 5 ml 1 tablespoon = 15 ml = 14 grams = 1/2 oz 1/4 cup = 65 ml 1 cup = 250 ml 30g = 1oz 3 teaspoons = 1 tablespoon 1/2 tablespoon = 1-1/2 teaspoons=7grams 10-2/3 tablespoons = 2/3 cup 12 tablespoons = 3/4 cup 16 tablespoons = 1 cup 6 tablespoons = 8 fluid ounces 1/8 cup = 2 tablespoons=1 fluid ounce 1/4 cup = 4 tablespoons 1/4 cup = 2 fluid ounces 1/3 cup = 5 tablesp. + 1 teasp. 1/2 cup = 8 tablespoons 1 cup = 16 tablespoons 1 cup = 8 fluid ounces 1 litre = approx. 4 cups or 1 quart 1 cup butter = 225 grams 1 stick butter = 113 grams = 1/2 cup 1 tbsp butter = 14.18 grams 1 tsp butter = 4.73 grams 1 tbsp Gelatin= 7 grams= 4 Gelatin Sheets(10*23cm)

پیشنهاد میشود :

 • تبدیل دمای فر
 • فرستادن دیدگاه


  عضویت در خبرنامه
  • 1.در صورتیکه تمایل دارید مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود لطفا ایمیل خود را در کادر زیر بنویسید.
  • 2.از ایمیل شما به هیچ عنوان استفاده تبلیغاتی نخواهد شد.
  • 3.هر شب فقط یک ایمیل برای شما ارسال میشود که هیچ گونه تبلیغاتی نداشته و فقط لینک مطالب جدید داخل آن خواهد بود.
  • 5.بعد از ثبت ایمیل کد فعال سازی به ایمیل شما ارسال میشود حتما روی لینک داخل ایمیل کلیک کنید تا ایمیل شما تایید شود
  • 6.در صورتی که ایمیل خود را تایید نکنید مطالب سایت برای شما ارسال نخواهد شد
  • 4.هر زمان که بخواهید فقط با یک کلیک عضویت شما حذف خواهد شد.


  آخریـــن هـــای گـــالـــری عـــکـــس